COMEX

Vyrobíme aj 1 kus!

POZOR!

 

Naša prevádzka z dôvodu maximálnej vyťaženosti vo výrobe už nie je otvorená pre verejnosť a funguje len na objednávku. Prípadné osobné stretnutia a objednávky je potrebné vopred dohodnúť telefonicky, alebo mailom aspoň 1-2 pracovné dni vopred. 

Ďakujeme za pochopenie.

____________________


Veľkoplošná reklama

Veľkoplošná exteriérová tlač s odolnosťou 3 roky bez laminácie a 5 rokov s lamináciou sa využíva na výrobu celoplošnej grafiky pre: 

 • reklamné tabule
 • bannery
 • billboardy
 • polep vozidiel
 • polep výkladov
 • orientačné systémy
 • dopravné značenie
 • reklamné pútače
 • roll-upy
 • plagáty
 • obrazy
 • samolepky