COMEX

Vyrobíme aj 1 kus!

POZOR!

 

Naša prevádzka z dôvodu maximálnej vyťaženosti vo výrobe už nie je otvorená pre verejnosť a funguje len na objednávku. Prípadné osobné stretnutia a objednávky je potrebné vopred dohodnúť telefonicky, alebo mailom aspoň 1-2 pracovné dni vopred. 

Ďakujeme za pochopenie.

____________________


Poradňa - príprava grafiky pre tlač u nás

Vážení zákazníci,

našim cieľom je poskytnúť čo najrýchlejšie a čo najkvalitnejšie služby hlavne koncovým zákazníkom a malým a stredným podnikateľským subjektom. Aj keď disponujeme technikou, ktorá znesie aj prísnejšie profesionálne kritériá, je nám jasné, že naša cieľová skupina zákazníkov si často pripravuje tlačové dáta doma v bežných kancelárskych programoch a jednoduchých grafických editoroch. Ak vám dáta pripraví profesionálny grafik, nemal by byť problém následne to vytlačiť u nás na profesionálnej úrovni. Ak to budete robiť sami a nemáte dostatočné skúsenosti, máme pre vás niekoľko tipov, ktoré by vám to mali uľahčiť a ušetriť peniaze za prípadnú dodatočnú predtlačovú prípravu. 

Jednoznačnou výhodou našich technológií je možnosť vytlačenia vzorového výtlačku aj v jednom exemplári. Aby sme však neplytvali našim aj zákazníkovým drahocenným časom, je potrebné dodržať pri príprave dokumentov pár zásad: 


  • Nastavte správny formát (rozmery) dokumentu a správne okraje

Zvoľte si požadovaný rozmer dokumentu, napr. A4, A3 (štandardné rozmery papiera) a nastavte správne okraje. Nezabudnite, že bežné laserové tlačiarne nedisponujú bezokrajovou tlačou, takže všetko, čo bude v grafike menej ako cca 5mm od okraja papiera, bude pri tlači orezané! Ak potrebujete mať dokument orezaný tzv. "na spadávku", treba ho vytlačiť s dostatočným presahom grafiky (spadávka) a orezáva sa dodatočne. Pri väčších sériách (letáky), ktoré sa režú strojovo je štandardný presah spadávky 3mm na každej strane, pri jednostranných kusovkách a ručnom oreze nám stačí aj 1-2mm. Hlavne pri obojstranných dokumentoch je dostatočná spadávka nevyhnutná!


  • Dodržte dostatočný odstup dôležitých grafických prvkov od okraja

Neumiestňujte texty a dôležité prvky tesne k okraju dokumentu, aby nedošlo k ich náhodnému orezaniu či už pri tlači, alebo následnom spracovaní. Tlačiareň aj rezačka majú určitú odchýlku v presnosti, rádovo síce len 0,5mm, no pri obojstrannej tlači sa tieto hodnoty môžu sčítať. Navyše, ak to nie je umelecký zámer, tesne natlačený dokument väčšinou nevyzerá dobre.


  • Dbajte na dostatočné rozlíšenie obrázkov

Obrázky na tlač noste v dostatočnej veľkosti! Už pri vyhľadávaní z internetu nastavte filter vyhľadávania na "veľké", prípadne aspoň "stredné". Ak je to fotka z mobilu, alebo digitálneho fotoaparátu, treba pri fotení nastaviť maximálnu možnú kvalitu. Ideálne pre fotorealistickú tlač je rozlíšenie 300dpi, pre väčšie pohľadové vzdialenosti (plagáty, billboardy) stačí aj menej (viac o rozlíšení dpi). V každom prípade pamätajte na to, že veľký obrázok sa dá bez problémov zmenšiť, ale z malého a nekvalitného už dobrý neurobíte! Nezabudnite aj každý export do výsledného tlačového súboru, či už to je pdf, alebo aj akýkoľvek "obrázkový" formát (jpg, tiff, png) nastaviť na maximálnu možnú kvalitu (voľby kvalitná tlač, vysoké rozlíšenie, maximálna kvalita a pod.)!


  • Dokument uložte ako pdf súbor a uložte ho aj v pôvodnom formáte

Pdf formát súboru zabezpečí to, že dokument bude vyzerať rovnako aj v našom počítači a nič sa pri tlači neposunie. Nevýhodou je, že následné úpravy pdf dokumentu nie sú už možné, resp. sú obtiažne. Pôvodný súbor je potrebné ponechať pre prípad dodatočných úprav, nezabudnite si ponechať aj príslušné písma, ak sú neštandardné. Ak používate vektorové programy, napr. CorelDraw, Adobe Illustrator, uložte aj originálnu verziu, aj verziu, kde písma sú prevedené na krivky (príkazy Ctrl+Q - Corel, Ctrl+Shift+O - Adobe). Pozor, neprepíšte si pôvodný súbor, spätné prevedenie kriviek na texty už nie je možné! Ak potrebujete vytlačiť obrázok v presnom rozmere a pripravujete ho sami v ľubovoľnom programe, použite biele pozadie v presnom štandardnom formáte, napr. A4, A3 a pod., vložte doňho obrázok, upravte veľkosť obrázku na požadovaný rozmer a následne dokument uložte ako pdf súbor.