COMEX

Vyrobíme aj 1 kus!

POZOR!

 

Naša prevádzka z dôvodu maximálnej vyťaženosti vo výrobe už nie je otvorená pre verejnosť a funguje len na objednávku. Prípadné osobné stretnutia a objednávky je potrebné vopred dohodnúť telefonicky, alebo mailom aspoň 1-2 pracovné dni vopred. 

Ďakujeme za pochopenie.

____________________


Poradňa - odblokovanie monitoringu stavu atramentu Canon

Tento návod je určený pre užívateľov tlačiarní Canon, ktoré sú vybavené čiernymi kazetami Canon PG37, PG40, PG50, PG510, PG545 a farebnými CL38, 41, 51, 511, 546 a novšími nástupcami. 

Veľmi jednoduchý, dole uvedený postup tlačiarni znemožní monitorovať (sledovať) stav hladiny atramentu v kazete a používať tak doplnené kazety.

1. Blokovanie monitoringu treba urobiť v dobe, kedy Vám software tlačiarni ohlási, že jedna z atramentových kaziet je prázdna a tlač sa zablokuje. Pokiaľ sa tak stane ukončite všetky tlačové úlohy.

2. V kľudovom stave stlačte na tlačiarni tlačidlo posuvu papiera na dobu cca 10 sekúnd. Počas tejto doby bude blikať oranžová informačná dióda na paneli. Po 10 sekundách tlačidlo pusťte.

3. Počkajte cca 2 sekundy a znovu stlačte tlačidlo posuvu papiera, tentoraz na dobu cca 15 sekúnd. Počas tejto doby bude opäť oranžová dióda blikať. Po uplynutí daného limitu pusťte tlačidlo.

4. Od tejto chvíle je sledovanie stavu hladiny atramentu pre danú kazetu vypnuté a máte možnosť prázdnu kazetu doplniť. Ukazovateľ stavu hladiny atramentu už nebude ukazovať stav hladiny atramentu (ani po doplnení).

5. Upozornenie! Postup je nutné opakovať pre čiernu aj farebnú kazetu zvlášť! Doplňujte kazety, vždy pred tým, než z nich vypotrebujete všetok atrament!